Analisis Novel (Basa Sunda)

17 Januari 2014,

ANALISIS NOVEL SUNDA

Judul             : Payung Butut

Pangarang   : Ahmad Bakri

Pamedal       : T 1968 Jupumarik

Citakan         : 1, 2009

Kandel          : 48 Kaca

Analisis Unsur Intrinsik

 1. Tema
  Kanyataan hidup sapopoe hiji jalma anu agul tuluy nyadar
 2. Galur
  Maju
 3. Sudut Pandang
  Urang kahiji 
 4. Setting atawa latar
  - latar tempat  : Imah si naib, kantor kapala desa, rumah sakit
  - latar waktos  : beurang
  – latar suasana :
 • Rasa di pikageleuh ku batur

Conto :

Sikep Naib nu agul jeung milih-milih mantu nu benghar

 • Bungah

Conto :

Pas Siti Habibah papanggih jeung Suganda duduana ngaganduhan hate.

 • Milih-milh

Conto :

Siti Habibah teu meunang kawin jeung Suganda sabab manehna lain ka turunan ningrat jeung teu pantes kawin jeung katurunan ningrat.

 • Haru

Conto :

Aya cimata ngeclak dina panon Siti Habibah

 • Sedih

Conto :

Pas Siti Habibah atau Neng Ebah geuring usus buntu

 • Sadar jeung Ikhlas

Conto :

Akhirna Pa Naib sadar jeung ikhlas narima Suganda jadi minantuna, lantaran geus ngadonorleun getih keur anakna.

5.  Panokohan Utama

 • Pak Naib geus jadi bahan omongan batur sa Desa Naib nu di pandang darajatna kusabab katurunan ningrat, tapi sifatna nu sombong jeung mandang darajat. Tapi lila kalilaan manehna sadar.
 • Siti Habibah atawa Neng Ebah anakna Pak Naib manehna nurut ka kolot , misalkeun manehna nyeri hate lantaran teu direstui manehna tetep weh patuh
 • Suganda anak kapala desa, manehna lain katurunan ningrat ngan boga hate nu bageur jeung tulus
 • R Wiraatmaja pasrah pas teu direstuan ku Pak Naib manehna narimakeun
 • Barudak pasantren barageur lantaran ngadonorkeun getihna keur Neng Ebah

6.     Amanat

 • Jadi jelema teh ulah ngabeda-bedakeun da kabeh jelema mah sarua boga kelebihan sareng kakurangan masing-masin.
 • Dina ngajalankeun  hirup kudu sabar , lantaran aya hikmah dina sagala kajadian

7.     Sinopsis

Kadatangan Naib anyar geus jadi bahan omongan batur sa Desa. Naib nu di pandang darajatna kusabab katurunan ningrat, tapi sifatna teu sombong sareng teu mandang darajat.Tapi naib anyar ieu beda, Naib ieu sombong kusabab katurunan ningrat jeung sok mandang darajat.

Naib anyar ngagaduhan istri sareng anak nu bageur, sifat sombong Naib teu diturunkeun ka anak sareng istrina. Naib anyar ieu gaduh putri nunamina Siti Habibah nu sok dipanggil Ebah, 17 taun. Di hiji poe siti habibah papendak sareng Suganda, salasahiji anak kuwu atawa kapala desa. Siti habibah sareng Suganda duanana tos ngagaduhan hate. Duanana ngagaduhan niat keur kawin, Suganda nyobaan dek ngalamar. Basa bapana Suganda ngalamar hanjakal ditolak ku pa Naib kusabab Suganda lain katurunan ningrat jeung teu pantes kawin jeung katurunan ningrat.

Di hiji poe Desa eta kadatangan saorang juru nulis kawedanaan, namina R. Wiraatmaja. Sanggeus babaraha poe di desa, Wiraatmaja papendak Siti Habibah. Wiraatmaja bogoh ka Siti habibah tuluy Wiraatmaja ngalamar Siti habibah. Dibarengan ku hate bungah pa Naib narima lamaran Wiraatmaja sabab Pa Naib tos ninggal tinamina nu aya R na, marukankeun raden nu katurunan ningrat. Tapi pas dicaritakeun asal usul Wiraatmaja apekteh Wiraatmaja sanes katurunan ningrat tuluy di tolak lamaran eta.

Neng ebah geuring teu katulungan. Cenah geuring usus buntu, geus dioperasi tapi kurang darah. Pa Naib miwarang ka barudak pasantren titah ngadonorkeun getih kanggo neng Ebah. Tapi barudak aya nu satuju aya nu henteu, nu satuju ngan Suganda sareng nu lainna nu satuju. Ngadonorkeun getih kanggo neng ebah janten, Suganda sareng nu lain di ngadonorkeun getihna kanggo neng Ebah. Neng ebah sehat deui tuluy, Suganda jadi deukeut deui sareng neng ebah sakaligus kulawargina. Eta kasempatan moal disia-siakeun ku Suganda kusabab aya peluang keur Suganda kawin sareng neng ebah. Lila kalilaan Pa Naib sadar tuluy nyatujuan lamaran suganda. Akhirna Neng ebah sareng Suganda kawin tuluy bahagia salamina.

About these ads
By RISMAYA 切合切ましろ Posted in Study

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s